Home

Siedziba Kancelarii

Godziny otwarcia

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez Notariusz Marię Hołysz, która została powołana na to stanowisko decyzją Ministra Sprawiedliwości po odbyciu aplikacji notarialnej i asesury notarialnej.

Kancelaria mieści się w centrum miasta przy ulicy Mickiewicza 52, na parterze budynku w lokalu oznaczonym numerem 7.

Serdecznie zapraszamy.

Czynności notarialne

Kancelaria prowadzona przez notariusza Marię Hołysz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności notarialnych:

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Maria Hołysz prowadząca Kancelarię Notarialną w Dębnie pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz wynagrodzenia notariusz jako płatnik pobiera i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego pobrane podatki:

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej notariusz pobiera również opłatę sądową, którą przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.

Kontakt

Nasz adres

Godziny otwarcia

  • W Poniedziałek, Środę, Czwartek i Piątek od godziny 9.00 do godziny 15.00
  • We Wtorek od godziny 9.00 do godziny 18.00
  • Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu
up